پست های ارسال شده در آدر سال 1393

دیدی بعضیا میرینن تو روحیت  عاغا ریدن تو روحیم  خدایا ... خدای قشنگم خدای مهربونم تنها امید زندگیم معبود من خدایی که منو خلق کردی کمکم کن کمکم کن  کمکم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

in roza

سلام احوالتن خوبینننننننن منم ششششششششششششششششششکر امروز ازمون داشتم تقلب کردیم همش  غلط خخخ  فردا اربعینح تحطلیلح محمد مرتض وامید رفتن کربلا  منم سال دیگح مشهد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

in roza

سلام احوالتن خوبینننننننن منم ششششششششششششششششششکر امروز ازمون داشتم تقلب کردیم همش  غلط خخخ  فردا اربعینح تحطلیلح محمد مرتض وامید رفتن کربلا  منم سال دیگح مشهد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید