دخترکوچولوخستس

درددل های دخترکوچولو

------

مینویسم نامه وروزی ازاینجامیروم باخیال اوولی تنهای تنها میروم درجوابم شاید اوبگوید کیستی شایداوبگوید لایق من نیستی درجوابش مینویسم من که روزی باخیال توزیستم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
دی 93
2 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
20 پست
مرداد 93
10 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
19 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
16 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
36 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
3 پست
مشکل_گشا
1 پست
روز_تولد
1 پست
تولد
1 پست
جشن_تولد
1 پست
مرگ
1 پست
خدا
1 پست
مشکل
1 پست
دردل
1 پست
دنیا
1 پست
رنج
1 پست
نا_امیدی
1 پست
کربلا
1 پست
یاحسین
1 پست
یازهرا
1 پست
ناموس
1 پست